Είσοδος στον λογαριασμό σας

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProducts}}
Σύνολο : {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 49€ και έως 3kg αναλογα την μεταφορική εταιρεία.
Το ελάχιστο ποσό παραγγελίας είναι 0€
Αναζήτηση

Πολιτική Απορρήτου

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας, με την ονομασία
www.fastpharmacy.gr, είναι η επιχείρηση με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦ.ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ. Η έδρα της επιχείρησής μας βρίσκεται στον Κολωνό επί της οδού Ιωαννίνων 77, 104 44, ΑΦΜ: 035906497, ΔΟΥ Ά Αθηνών.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε,σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

 

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο www.fastpharmacy.gr, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί,θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

 Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.fastpharmacy.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

 

Προοίμιο

 Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα www.fastpharmacy.gr και,προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι πιθανό να απαιτηθεί

από πλευράς σας η καταχώριση ατομικών πληροφοριών και προσωπικών σας δεδομένων.

Με τη χρήση, λοιπόν, αυτής της ιστοσελίδας ή / και τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε την

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική

Ασφάλειας και Προστασίας. Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, που δημιουργήθηκε για να

διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας, περιγράφεται από τους διαχειριστές του Ιστότοπου

www.fastpharmacy.gr ο τρόπος χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των

χρηστών μέσω διαδραστικών δυνατοτήτων ή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR)

2016/679, όπως αυτός κυρώθηκε με το Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29-8-2019).

Η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου υπόκειται στην τρέχουσα νομοθεσία για την

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν έχει ισχύ για οποιαδήποτε άλλα

δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δεδομένων που έχουν

συγκεντρωθεί εκτός σύνδεσης (offline) ή δεδομένων που συλλέγουν τρίτοι φορείς (φυσικά

 

ή νομικά πρόσωπα) από ιστοσελίδες, που συνδέονται με το www.fastpharmacy.gr (για

παράδειγμα μέσω links σε τρίτους), αλλά δεν ελέγχονται από αυτό. Ως εκ τούτου, ο παρών

Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας Ιδιωτικότητας ή/και Προσωπικών

Δεδομένων που ακολουθούν οι άλλοι ιστότοποι.

Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων σας

στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα, αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία

της προστασίας των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς. Στο πλαίσιο της

δραστηριότητάς μας, χρησιμοποιούμε μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς με

νόμιμο τρόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς διέπεται από την παρούσα Πολιτική

Προστασίας Απορρήτου-Ιδιωτικότητας και από τους Όρους Χρήσης αυτής. Η παρούσα

Πολιτική περιγράφει ποιες πληροφορίες και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από

εμάς, για ποιους σκοπούς, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε αυτά ή/και διαμοιραζόμαστε

αυτά και πώς αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποθηκεύονται. Πρέπει να σημειωθεί

ότι η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή

την ιστοσελίδα και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους

ή μέσα.

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας

μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις

διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος

ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).

Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος θα πρέπει είτε να απέχετε από τη χρήση της

ιστοσελίδας μας ή να ενημερώσετε το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του προσώπου σας

σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, ώστε να λάβουμε την συγκατάθεσή τους

στην παρούσα Πολιτική πριν καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα

μας, εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας ή κάνετε κάποια παραγγελία. Όσοι ασκούν την

επιμέλεια ανήλικου προσώπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποτρέπουν τα πρόσωπα

υπό την εποπτεία τους από το να έχουν πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων που

απευθύνονται σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει

η ιστοσελίδα μας να χρησιμοποιείται από ανήλικους μικρότερους των 14 ετών.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου-

Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις πρακτικές της εταιρίας μας σχετικά με τα προσωπικά

σας δεδομένα και πώς τα μεταχειριζόμαστε. Για τους σκοπούς της προστασίας των

προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, DPO ,τoν

κ. Καρακατσούλη Δημήτριο, Φαρμακοποιό.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) όπως αυτός κυρώθηκε

από το ελληνικό κοινοβούλιο με το Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29-8-2019), τυχόν ειδικότερης

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας

ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και

για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Ορισμοί

 

 Ο όρος «η παρούσα ιστοσελίδα» αναφέρεται στο «www.fastpharmacy.gr», το οποίο

 

ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦ.ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» και η οποία

είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας, αναφερόμενη στην

παρούσα πολιτική ως «εμείς».

 Ο όρος «οι υπηρεσίες μας» αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε

 

διαδικτυακά, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουμε κατά

καιρούς.

 Στην παρούσα πολιτική θα αναφερόμαστε σε εσάς με τους όρους «χρήστης»,

 

«επισκέπτης», «εσείς».

 Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

 

ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(GDPR):

α) «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό

πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα,

ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό

ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή

περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,

ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού

προσώπου ( Άρθρο 4 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

GDPR).

 

β) «Επεξεργασία»: ''κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη

χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η

διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή

διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή''

(Άρθρο 4 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΓΚΠΔ

2016/679 ).

 

γ) «Υποκείμενο Δεδομένων»: Ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα

υπόκεινται υπό επεξεργασία.

 

δ) «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η

υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και

τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο

τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους

μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να

προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

ε) «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: ΄΄Η παραβίαση της ασφάλειας που

οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή

πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν, ή

υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία΄΄(Άρθρο 4 παρ. 12 του Γενικού Κανονισμού

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679).

 

στ) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: ΄΄Κάθε ένδειξη βουλήσεως,

ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των

δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν

αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν΄΄ (Άρθρο 4

παρ. 11 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679).

 

ζ) «Εποπτική Αρχή»: ''Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή που συγκροτείται από το κράτος μέλος

σύμφωνα με το άρθρο 51 '' (Άρθρο 4 παρ. 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679 ).

 

Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Τηρούμε πιστά τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά το Άρθρο 5 του

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), όπως αυτός

κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο με το Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29-8-2019):

 

Οι ενέργειες επεξεργασίας μας είναι νόμιμες, δίκαιες, διαφανείς και σύννομες.

 

Πάντα σεβόμαστε τα δικαιώματά σας, πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας

δεδομένα. Κατόπιν, αιτήματός σας, χωρίς καμιά καθυστέρηση, σας ενημερώνουμε

για τις πληροφορίες που θα επεξεργαστούμε. («Αρχή της νομιμότητας, της

αντικειμενικότητας και της διαφάνειας»).

 Η επεξεργασία περιορίζεται στον σκοπό. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται

 

για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε

περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς. Η

περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή

σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται

ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ

2016/679.

 Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τα λιγότερα δυνατόν δεδομένα. Συλλέγουμε

 

μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται

στα αναγκαία, για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία

(«Αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων»).

 Η επεξεργασία περιορίζεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Διατηρούμε τα

 

προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των

υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους

σκοπούς της επεξεργασίας τους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να

αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα προς επεξεργασία για το δημόσιο

συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς

σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ 2016/679 και εφόσον

εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που απαιτεί ο Γενικός

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διασφάλιση των

δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («Αρχή περιορισμού

της περιόδου αποθήκευσης»).

 Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των

δεδομένων και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα

εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των προσωπικών σας

δεδομένων, τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας

(«Αρχή ακρίβειας»).

 

 Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που

 

εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη

επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά με τη χρησιμοποίηση

κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων δεδομένων («Αρχή της ακεραιότητας

και της εμπιστευτικότητας»).

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μας φέρει την ευθύνη και είναι πάντα σε θέση να

αποδείξει τη συμμόρφωση με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ 2016/679 («Αρχή

λογοδοσίας»).

 

Τα Δικαιώματα του Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων

 

Σεβόμαστε και δέσμευσή μας είναι να ικανοποιούμε στο βαθμό του εφικτού και του

νόμιμου τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά

περιγράφονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ/GDPR 2016/679 (Άρθρα 15-22). Ενδεικτικά το

υποκείμενο των δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 

«Δικαίωμα στην πληροφόρηση»: Αφορά το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά σας

δεδομένα επεξεργάζονται, ποια δεδομένα συλλέγονται, από πού έχουν συλλεχθεί, για ποια

αιτία και από ποιόν επεξεργάζονται.

 

«Δικαίωμα στην πρόσβαση»: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας

δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και στις πληροφορίες που αναλύονται

περιγραφικά στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ/GDPR 2016/679 . Σε αυτές εμπεριέχεται και το

δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων

από τα αρχεία μας.

 

«Δικαίωμα στην διόρθωση»: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο

επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διόρθωση των ανακριβών δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη σας τους σκοπούς της

επεξεργασίας, όπως, περιγράφονται στην παρούσα, διατηρείτε, επιπλέον, το δικαίωμα να

απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων

και μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 

«Δικαίωμα στη λήθη»: Αφορά το δικαίωμα να αιτηθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας

τη διαγραφή ή την παύση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα

αρχεία μας και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα

προσωπικού σας χαρακτήρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν συντρέχει ένας από

τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679.

 

«Δικαίωμα στην απαγόρευση στην επεξεργασία»: Αφορά το δικαίωμα να εμποδίσετε την

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι ειδικότερες

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679 .

 

«Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»: Αφορά το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από τον

υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό επεξεργασίας, όταν ισχύει ένας από τους όρους

του άρθρου 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΓΚΠΔ

2016/679 .

 

«Δικαίωμα στην άρνηση σε αυτόματη επεξεργασία»: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το

δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει αυτοματοποιημένης

επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα

αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, υπό τους

ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679.

 

«Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων»: Όταν η επεξεργασία διενεργείται με

αυτοματοποιημένα μέσα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε

υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από

μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε

άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον

οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία βασίζεται

σε συγκατάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1 στ. α, 9 παρ. 2 στ. α ή σε σύμβαση

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού ισχύουν οι

ειδικότεροι όροι και του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679.

 

«Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα»: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει ερώτημα ή

καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία

εδρεύει στην Αθήνα, εάν πιστεύει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

που το αφορούν για σκοπούς, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 43 του Ν.4624/2019,

παραβιάζει τα δικαιώματά του.

 

«Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης»: Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή

σας, διατηρείτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγει η νομιμότητα

της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανακαλέσετε. Για να

ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

(DPO) της επιχείρησή μας στο e-mail: [email protected]

 

«Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης» στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

ανά πάσα στιγμή, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία,

οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για

τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Fastpharmacy. Κατά την άσκηση

του δικαιώματος αυτού, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και του άρθρου 21 του Γενικού

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση τα ανωτέρω δικαιώματα, απευθείας μέσα από το

΄΄προφίλ Χρήστη΄΄, που διατηρείτε στην ιστοσελίδα μας, ή να το ζητήσετε μέσω e-mail στην

ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στην περίπτωση αυτή, το Fastpharmacy θα λάβει

κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερών,

ενημερώνοντάς σας εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού

Προστασίας Δεδομένων, GDPR, (Ε.Ε. 679/2016), με το Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29-8-2019)

 

Περιεχόμενο Πολιτικής Απορρήτου

 

(1) Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας δηλώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας διαπνέεται από

τις ανωτέρω Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με την Αρχή της

ελαχιστοποίησης των δεδομένων, συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να

είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας.

Σκοπό εξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν η παροχή των υπηρεσιών

που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς. Ειδικότερα:

 η αγορά προϊόντων παραγγελία,

 

 χρήση online υπηρεσιών μας,

 

 επικοινωνία με εμάς καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο -όπως επί παραδείγματι μέσω

των social media ή για να σχολιάσετε στο blog μας,

 για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες,

 

 για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για ειδικές προσφορές ή για να λαμβάνετε

 

ενημερώσεις,

 για να συμμετάσχετε σε έρευνες αγοράς ή για να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια.

 

Είναι σημαντικό ένα επισημανθεί ότι κάθε φορά θα πρέπει να μας παρέχετε διακριτή και

ρητή συγκατάθεση, ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

 

Τα δεδομένα, που συλλέγουμε και τηρούμε σχετικά με εσάς, μπορεί να περιλαμβάνουν το

όνομά σας, το email, το τηλέφωνό σας (κινητό ή σταθερό), τη διεύθυνση κατοικίας, τη

διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση IP, κριτήρια αναζήτησης, το

ιστορικό αναζητήσεων, απαντήσεις σε έρευνες αγοράς, τον τύπο του προγράμματος

περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε (π.χ. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ή

Safari), όπως την ώρα που αρχίζετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας και στις υπηρεσίες

της και τη διάρκεια παραμονή σας σε αυτή, την ταυτότητα της ιστοσελίδας από την οποία

μεταφέρεστε στη δική μας (url) ή την ταυτότητα αυτής στην οποία μεταφέρεστε μετά την

επίσκεψή σας στη δική μας, άλλες πληροφορίες γεωεντοπισμού, επιλογές που κάνετε και

τις προτιμήσεις, που δηλώνετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (ακόμα και αν δεν

ολοκληρώσετε κάποια παραγγελία) και πληροφορίες τις οποίες εισφέρετε στην ιστοσελίδα

μας ενόσω αξιολογείτε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που σας προσφέρουμε, την ημερομηνία

γεννήσεώς σας, λεπτομέρειες σχετικά με τα password σας ή απαντήσεις σας σε ερωτήσεις

ασφαλείας.

 

Ενδέχεται, ακόμα, να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική

συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας, όπως επί παραδείγματι

τον τύπο της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων και μοναδικών αριθμών αναγνώρισης της

συσκευής), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησης ή

εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή

τηλεφωνικού δικτύου, την διεύθυνση IP ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό.

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για την πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον

σας αλλά και εναντίον της εταιρία μας.

Περαιτέρω, κατόπιν δική σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, είτε κατά τη

δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την

προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία σας,

παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

 

 Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή ενημέρωσης και προσφορών θα

 

πρέπει να μας δώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

Mε την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας, θα μπορείτε να λαμβάνετε

όλες τις ενημερώσεις και προσφορές μας που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών

μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για

παράδειγμα με SMS, VIBER, κ.α.).

Για τη δημιουργία Λογαριασμού Μέλους θα πρέπει να μας δώσετε τη διεύθυνση

 

του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς

κωδικούς πρόσβασης. Με τη δημιουργία λογαριασμού μέλους σύμφωνα με τα

παραπάνω και την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας, θα πραγματοποιείτε τις επόμενες

παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Θα

μπορείτε να απολαμβάνετε πλέον μία βέλτιστη εμπειρία με πρόσβαση στα στοιχεία

του λογαριασμού σας και όλες τις ρυθμίσεις που προσφέρονται στην σελίδα του

λογαριασμού σας. Έτσι αποκτάτε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία ώστε να

μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε κατά περίπτωση. Μπορείτε να

καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση

των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που

επιθυμείτε να προβείτε σε μια παραγγελία.

 

Πέραν των ανωτέρω, η ιστοσελίδα μας συλλέγει πληροφορίες, όχι με σκοπό τη σύνδεσή

τους με συγκεκριμένα πρόσωπα, οι οποίες όμως, λόγω της φύσεώς τους θα μπορούσαν,

μέσω επεξεργασίας και διασύνδεσής τους με δεδομένα που τηρούν τρίτα μέρη, να

επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την ταυτοποίηση χρηστών. Η συγκεκριμένη κατηγορία

δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP, domain names που ανασύρονται από τον

υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας, URI (Uniform Resource Identifier) πηγών που

αναζητήθηκαν, ώρες που έγιναν οι αναζητήσεις, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε

προκειμένου να υποβληθεί το αίτημα αναζήτησης στον server, το μέγεθος του αρχείου που

ανακτήθηκε ως απάντηση στο αίτημα, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει το status της

απάντησης που δόθηκε από τον server (επιτυχές, error κλπ) και άλλες παραμέτρους σχετικά

με το λειτουργικό σύστημα και το λειτουργικό περιβάλλον.

 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί, ακόμα, το pixel καταγραφής Commerce

Connector, το οποίο συλλέγει μόνο ανώνυμες πληροφορίες αγοράς/παραγγελίας. Με άλλα

λόγια, καμία λεπτομέρεια χρήστη ή πληροφορία για προσωπική ταυτοποίηση κανενός

είδους δε συλλέγεται, ούτε καν για στατιστικούς σκοπούς. Τα συγκεκριμένα δεδομένα

χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με

τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας της και

διαγράφονται αμέσως μετά την, για τον σκοπό αυτό, επεξεργασία τους. Τα δεδομένα αυτά

θα μπορούσαν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις

εγκληματικών ενεργειών κατά της ιστοσελίδας.

 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι δεν συλλέγουμε πληροφορίες για την πραγματική και

ακριβή θέση σας, παρά μόνο για την κατά προσέγγιση θέση σας σε επίπεδο πόλης, η οποία

μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε. Σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις, και πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε

cookies ή άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες για να αποθηκεύσουμε και να αποκτήσουμε

πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

 

Ενδέχεται για παράδειγμα να συλλέξουμε πληροφορίες για την διεύθυνση ΙΡ που

χρησιμοποιείτε προκειμένου να διευκολυνθούμε στη διάγνωση σφαλμάτων του server μας.

 

2) Στοιχεία Πιστωτικών/ Χρεωστικών Καρτών

 

Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών εφόσον

επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική

διαβίβασή τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την

ολοκλήρωση της πληρωμή σας μόνο. Η επιχείρησή μας δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο

πιστωτικών καρτών στα συστήματά της, πέραν των τελευταίων 4 ων ψηφίων του αριθμού

των καρτών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση αν χρειαστεί.

Ειδικότερα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των

συγκεκριμένων πληροφοριών, η πληρωμή μίας παραγγελίας πραγματοποιείται με

πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας με χρήση του πρωτοκόλλου Ασφαλείας

SSL, μέσω κατάθεσης στους εταιρικούς

τραπεζικούς μας λογαριασμούς:

  • Τράπεζα Πειραιώς: GR5501721850005185084125618

Δικαιούχος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦ.ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ


Με την υποβολή των στοιχείων μίας πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας

εγγυάστε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να

πραγματοποιήσετε μία αγορά από το online κατάστημά μας ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί

ειδικώς για να χρησιμοποιήσετε αυτή από το νόμιμο κάτοχο αυτής. Σε περίπτωση που δεν

είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας, την οποία χρησιμοποιείτε για να κάνετε μία αγορά από

το online κατάστημά μας, η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη έναντι του νόμιμου κατόχου

της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Αν ο εκδότης της κάρτας αρνείται να επιτρέψει την

πληρωμή στο www.fastpharmacy.gr, η εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για

καθυστερήσεις κατά την παράδοση ή για τη μη παράδοση.

 

Αν είστε καταχωρημένος χρήστης της ιστοσελίδας μας, τα στοιχεία σας αποθηκεύονται

πλήρως κρυπτογραφημένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία

συναλλαγών που εσείς έχετε ζητήσει. Για να διασφαλίσουμε ότι οι συναλλαγές σας μέσω

της ιστοσελίδας μας είναι ασφαλείς χρησιμοποιούμε τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer).

Επιπλέον, λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, ώστε να

διατηρήσουμε απολύτως ασφαλείς τις πληροφορίες των παραγγελιών και των πληρωμών

σας. Σε περίπτωση, όμως, μη συνδρομής έστω και ελαφράς αμέλειας από πλευράς μας δε

δύναται να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε σε

περίπτωση που τρίτο μέρος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που

εσείς παρέχετε όταν περιηγείστε ή παραγγέλνετε από την ιστοσελίδα μας.

 

(3) Πώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας

 

Τα προσωπικά δεδομένα, που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνον όταν έχουμε

νόμιμο λόγο και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για τους σκοπούς που

αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτικής Απορρήτου, στις φόρμες καταχώρισης των

δεδομένων που συμπληρώνετε, σε άλλους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις ή στα email

που αποστέλλονται σε εσάς μετά την καταχώριση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

 Κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας έχετε τη δυνατότητα να καταχωρείτε, ελέγχετε ή

τροποποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση αυτή, εμείς

καταγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά χρησιμοποιούνται πρωτίστως

προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας ή πληροφορίες

που ενδεχομένως αναζητάτε και για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένη

εμπειρία αγορών. Τηρούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε και ενδέχεται να τις

χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων και (α) για λογιστικούς

σκοπούς, τιμολόγηση, διενέργεια ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, (β) για έλεγχο

σχετικά με την πίστωση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, (γ) για έλεγχο

ταυτότητας ή έλεγχο σχετικά με εξουσιοδότηση χρήσης μέσων πληρωμής, (δ) για

επαλήθευση στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών και άλλων μέσων πληρωμής, (ε)

για αναζήτηση οφειλών, (στ) για διαχειριστικούς και νομικούς λόγους, (ζ) για

αντιστοίχιση και απόρριψη δεδομένων, για στατιστικούς λόγους και λόγους

ανάλυσης αγοράς ή πληροφόρησης σχετικά με την αγορά με τη ρητή σας

συγκατάθεση, (η) για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την συντήρηση του συστήματος,

(θ) για έρευνες ικανοποίησης πελατών με τη ρητή σας συγκατάθεση, (ι) για την

εξυπηρέτηση πελατών και για να βοηθηθούμε σε μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας

επί παραδείγματι προκειμένου να διευκολυνθούμε στην αναγνώριση των αναγκών

και των προτιμήσεών σας, με τη ρητή σας συγκατάθεση, (ια) όπου απαιτείται από

το Νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς ή είναι

απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμων διαδικασιών ή τη διευθέτηση αντιδικιών

και (ιβ) για οποιοδήποτε άλλο λόγο αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις που

έχουμε θέσει για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις ανωτέρω

πληροφορίες σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς που αναφέρονται στο τμήμα της

παρούσας Πολιτικής με τίτλο «Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας

δεδομένα».

 

Αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με μέσα πληρωμής θα κοινοποιηθούν μόνο στον

φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση των πληρωμών και σε κανένα άλλο

τρίτο μέρος και θα χρησιμοποιηθούν μόνο προκειμένου να γίνει επεξεργασία της

παραγγελίας σας, χρησιμοποιώντας το σύστημα του φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε

για την εκτέλεση των πληρωμών.

Προσαρμογή των online υπηρεσιών μας και στοχευμένη διαφήμιση: Ενδέχεται να

χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που μας παρέχετε ή πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω

των cookies, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε μία

εικόνα των ενδιαφερόντων σας. Εν συνεχεία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα

αυτή προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι, όταν απευθύνουμε προς εσάς εμπορικές

διαφημίσεις ή προωθητικά μηνύματα ή όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή

χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας, δεν θα χάσετε προσφορές και πληροφορίες που

μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από

τρίτα μέρη, συνεργαζόμενα με εμάς, για την προς εσάς διαφημιστική προώθηση προϊόντων

και υπηρεσιών, όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες και online υπηρεσίες τρίτων μερών

(΄΄στοχευμένη διαφήμιση΄΄).

 

Σχόλια και κριτικές που υποβάλλονται αναφορικά με τις online υπηρεσίες μας: Αν

επιθυμείτε να υποβάλετε ένα σχόλιο στο blog μας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, εμείς

διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι) να δημοσιεύσουμε το σχόλιό

σας online ή με άλλο τρόπο, προκειμένου να προωθήσουμε την επιχείρησή μας και τις

υπηρεσίες μας. Θα συλλέξουμε δεδομένα, όπως το όνομά σας ή το username σας, τα οποία

θα εμφανίζονται δίπλα στο σχόλιο, αλλά και το email σας, το οποίο δεν θα δημοσιεύεται,

αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σχετικά με

το σχόλιό σας.

 

Υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας: Στις περιπτώσεις που η παροχή υπηρεσιών από εμάς

πραγματοποιείται, κατόπιν δικής σας επιθυμίας, μέσω κινητού τηλεφώνου, ενδέχεται να

τηρήσουμε σε αρχείο τον αριθμού του κινητού τηλεφώνου σας, τον τύπο του τηλεφώνου,

το λειτουργικό σύστημα της τηλεφωνικής συσκευής σας και πληροφορίες σχετικά με τον

πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, συνδέοντας έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό

με την τηλεφωνική συσκευή σας. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τη γλώσσα της

τηλεφωνικής σας συσκευής, τη γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα προέλευσης.

Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες μέσω

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και για τη διαχείριση αυτών.

 

Απευθείας πωλήσεις (direct marketing): Οι πληροφορίες σχετικά με τα μέσα εμπορικής

προώθησης προς εσάς αναλύονται περιγραφικά στο τμήμα της παρούσας Πολιτικής με

τίτλο «Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών».

 

Έρευνες πελατών: Ενδέχεται, περιοδικά, να σας ρωτάμε την άποψή σας σχετικά με τις

υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, στη βάση ερευνών, κατά τις οποίες ενδέχεται να

χρησιμοποιούμε cookies και να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από

αυτά τα cookies με τις απαντήσεις σας.

 

Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να καταλήξουμε σε

στέρεα επιστημονικά συμπεράσματα, για να δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες, και με τη

ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε newsletters και πληροφορίες για εκδηλώσεις

και/ή άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε, αλλά και για

στατιστικούς λόγους και λόγους που σχετίζονται με την έρευνα.

 

Συμπερασματικά χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους

σκοπούς:

(α) Προκειμένου να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις

υπηρεσίες μας, να επικαιροποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις

διατηρούμε ακριβείς. Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιούμε πληροφορίες που

συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

 

(β) Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουμε,

παρουσιάζεται σε εσάς με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τόσο για εσάς όσο και για τις

συσκευές, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά, τα οποία ταιριάζουν σε

εσάς, τα ενδιαφέροντά σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από

εσάς, σχετικές με το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και πληροφορίες και με το πώς

μπορείτε να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες που σας παρέχονται για το σκοπό αυτό.

 

(γ) Για να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή για κάποιες

που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε (σύμφωνα με τις εμπορικές σας προτιμήσεις),

ενδέχεται να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και

πάντοτε κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας.

 

(δ) Προκειμένου να καθορίσουμε και να προβλέψουμε τις πληροφορίες που μπορεί να σας

ενδιαφέρουν ή να σχετίζονται με εσάς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που

συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σχετικές με το πώς χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες

υπηρεσίες και πληροφορίες και με το πώς συνδέεστε με τις υπηρεσίες που παρέχονται γι’

αυτό το σκοπό.

 

(ε) Προκειμένου να εξάγουμε στέρεα επιστημονικά συμπεράσματα, να διεξάγουμε

σφυγμομετρήσεις, για στατιστικούς λόγους και λόγους που σχετίζονται με την έρευνα.

 

(στ) Για να σας ειδοποιούμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας και να απαντάμε στα

παράπονά σας σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν γύρω από τις υπηρεσίες μας. Για το

σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

 

(ζ) Για να αποτρέπουμε, να εντοπίζουμε και να διερευνούμε παράνομες δραστηριότητες,

παραβιάσεις συμφωνιών μεταξύ της εταιρείας μας και υμών αλλά και απειλές σχετικά με

την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε

πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σχετικές με το πώς χρησιμοποιείτε τις

υπηρεσίες και πληροφορίες και με το πώς συνδέεστε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

(η) Προκειμένου να παράγουμε συγκεντρωτικά στατιστικές πληροφορίες και αναλυτικά

στοιχεία με εσάς και την πρόσληψη από εσάς των υπηρεσιών μας.

 

(4) Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η επιχείρησή μας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά πληροφορίες, σύμφωνα με όσα

αναφέρονται ανωτέρω, σε τρίτους, στους οποίους η επιχείρησή μας αναθέτει την

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να

προβούμε σε πώληση αυτών σε διαφημιστές ή σε άλλα τρίτα μέρη.

Οι περιπτώσεις απαριθμούνται περιοριστικά κατωτέρω:

 

 Σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται με το www.fastpharmacy.gr.

 

Συνεργαζόμαστε με έμπιστα τρίτα μέρη (για τους σκοπούς υλοποίησης της

σύμβασης πώλησης, αναθέτοντάς τους την εκτέλεση μέρους της σύμβασης, όπως

μεταφορικές εταιρίες, επιλεγμένα από εσάς σημεία παραλαβής, υπηρεσίες

υποστήριξης λογιστικού προγράμματος, λογιστές, δικηγόρους), προκειμένου να

παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Τα εν λόγω τρίτα

μέρη είναι συμμορφωμένα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους

 

Χρήσης και είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των πληροφοριών σας, σύμφωνα με

τις οδηγίες μας.

 Νόμος και δημόσια τάξη: Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας σε τρίτα

 

μέρη εφόσον η γνωστοποίηση αυτή (α) επιβάλλεται από το Νόμο, με δικαστική

απόφαση ή απαιτηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική, δικαστική,

αστυνομική, διοικητική ή ρυθμιστική Αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(β) είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπου από κίνδυνο ζωής ή σοβαρή

βλάβη της υγείας του, (γ) είναι αναγκαία για την αποτροπή απάτης ή οικονομική

εκμετάλλευση των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή (δ) απαιτείται για τη νομική

προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας.

 

(5) Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, δίνοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα και

επιλέγοντας (τικάροντας) το κουτί, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι

συμφωνείτε στην μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός του

ΕΟΧ.

Κάποια κράτη, εκτός ΕΟΧ, ενδέχεται να έχουν ανεπαρκείς διατάξεις για την προστασία των

προσωπικών δεδομένων ή να παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας για αυτά.

Παρέχοντάς μας τα δεδομένα σας και, εφόσον εμείς χρησιμοποιήσουμε αυτά με τον τρόπο

και για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, παρέχετε τη συναίνεσή

σας στο ότι εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση των δεδομένων σας από τρίτα

μέρη, εγκατεστημένα σε αυτά τα κράτη, που λαμβάνουν αυτά και τα επεξεργάζονται.

Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχεται. αποθηκεύονται στους υπολογιστές μας και/ή

στους ασφαλείς servers τρίτων μερών, που παρέχουν σε εμάς υπηρεσίες αποθήκευσης

δεδομένων (hosting) υπ’ ευθύνη μας.

 

(6) Πόσο χρόνο μπορούμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό

διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού, για τον οποίο

συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η περίοδος διατήρησης

δύναται να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο

χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε

κριτήρια, όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές νομικές διαφορές,

πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, κλπ. Θα

διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στην

Ιστοσελίδα μας για να λαμβάνεται τα Newsletter μας. Στην περίπτωση που έχετε δώσει τα

στοιχεία σας μέσω διαγωνισμού τότε αυτά θα διατηρηθούν με βάση τους κανόνες που

αναγράφονται στους όρους του διαγωνισμού. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα

διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους.

Ειδικότερα:

 

 Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος

 

νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό

διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

 Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα

 

αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της

σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με

βάση τη σύμβαση.

 Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα

 

προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της

συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη

συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

Διατηρούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο χρονικό διάστημα τον

διατηρείτε εσείς και δεν έχετε ζητήσει τη διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία

μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα διατηρούνται για όσο

χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες

αυτές. Εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή

κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της

κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων, ενδέχεται να

διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες μας, όπως απαιτείται, ακόμα και μετά

τη λήξη του λογαριασμού σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις

υπηρεσίες μας.

 

Συμπερασματικά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται από εμάς έως ότου

διαγραφούν και για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η περίοδος διατήρησης των

δεδομένων σας θα βρίσκεται πάντοτε σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.

Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή, κατόπιν γραπτού αιτήματός σας

μέσω email στο [email protected], εμείς θα διαγράψουμε ή θα καταστρέψουμε κάθε

προσωπική πληροφορία που μας έχετε χορηγήσει με την επιφύλαξη (α) του χρόνου που θα

απαιτηθεί για τη διαγραφή των δεδομένων από τους server μας και το εφεδρικό μας

αρχείο(back up) και (β) της υποχρέωσης, σύμφωνα με διατάξεις του εθνικού ή ευρωπαϊκού

δικαίου, να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποια δεδομένα ή της αναγκαιότητας τήρησης

αυτών για την επίλυση διαφορών ή την επιβολή τήρησης συμφωνιών ή την αναγκαστική

εκτέλεση αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε την πολιτική ελαχιστοποίησης των

δεδομένων που τηρούμε και κατά συνέπεια και σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσουμε να

τηρούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Για να ανακαλέσετε δε τη συγκατάθεσή σας, απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της εταιρία μας στο email: [email protected].

 

(7) Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα και

τις υπηρεσίες μας, τα οποία σας γνωστοποιούμε, βασιζόμενοι στις προτιμήσεις σας, μέσω

τηλεφώνου, live chat, email, SMS και/ή μέσω direct mail. Οι επικοινωνίες αυτές

περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και

προωθητικές ενέργειες. Η ιστοσελίδα μας ακολουθεί, σε σχέση με αυτού του είδους τις

επικοινωνίες, μία αυστηρή πολιτική opt-in. Αυτό σημαίνει ότι οι ανωτέρω επικοινωνίες θα

γίνονται μόνο εφόσον εσείς με θετική σας ενέργεια επιλέξετε να τις λαμβάνετε,

επιλέγοντας (τικάρισμα) το διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας ΄΄κουτί΄΄ .

Διατηρείτε, βέβαια, ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να μας ζητήσετε

να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Από την πλευρά μας, χωρίς καθυστέρηση, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να προβείτε στη

διαγραφή σας από κάθε υπηρεσία μας και να μη δέχεστε προωθητικές επικοινωνίες, τις

οποίες προηγουμένως είχατε αποδεχθεί. Κάθε φορά που θα λαμβάνετε άμεση εμπορική

προώθηση, θα ενημερώνεστε πώς μπορείτε να διαγραφείτε από τη συγκεκριμένη λίστα

που τηρούμε. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας, κάνοντας opting out,

επιλέγοντας, δηλαδή, και πάλι με θετική σας ενέργεια να μην λαμβάνετε τις ανωτέρω

επικοινωνίες, προβαίνοντας σε επιλογή (τικάρισμα) από εσάς του διαθέσιμου στην

ιστοσελίδα μας κουτιού.

 

(8) Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνετε

αυτά

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχετε, να λάβετε αντίγραφο ή να διαγράψετε τα

δεδομένα που τηρούμε για εσάς αλλά και να τα ανανεώνετε μέσα από τον λογαριασμό σας

στο Fastpharmacy. Αν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που

τηρούμε για εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: [email protected]

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, εκτιμάτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι ορθά, σας

παρέχετε η δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και αφού εισέλθετε στο

λογαριασμό σας κάνοντας «log in», πατώντας την επιλογή «Είσοδος» στο επάνω δεξί μέρος

της ιστοσελίδας και εν συνεχεία πληκτρολογώντας το username και το password θα σας

δοθεί η δυνατότητα να ελέγξετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αποκλειστικά εσείς και, κατόπιν δικού σας αιτήματος, η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της

ιστοσελίδας μας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,

χρησιμοποιώντας μόνο το username και το password.

Διατηρείτε, παράλληλα, τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή να διαγράφετε τα αποθηκευμένα

στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών κάθε φορά που κάνετε μία αγορά. Μπορείτε,

ακόμα, να τροποποιείτε ή να διαγράφετε αποθηκευμένα στοιχεία πιστωτικών ή

χρεωστικών καρτών κάθε φορά που προσθέτετε ή τροποποιείτε μία διεύθυνση χρέωσης ή

αποστολής προϊόντος. Εάν τροποποιήσετε τη διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής, ενόσω η

παραγγελία σας είναι ακόμα υπό επεξεργασία, θα γίνει εκ νέου επεξεργασία της

παραγγελίας σας, αλλά και έλεγχος επιβεβαίωσης της ασφάλειας των στοιχείων (security

validation checks).

Εναλλακτικά, και εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email:

[email protected] και να ζητάτε από εμάς να τροποποιήσουμε τα στοιχεία σας.

 

(9) Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, τη

διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή

αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, μη

εξουσιοδοτημένης ή /και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή

αποκάλυψής τους και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Αν και καταβάλλεται κάθε

προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η εταιρία μας δεν μπορεί να

εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον διαδικτυακό της τόπο,

καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι εξ ορισμού εφικτό να

είναι απόλυτα ασφαλής. Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε

άλλους διαδικτυακούς τόπους. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας

προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι διαδικτυακοί

τόποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών

δεδομένων και, για τον λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να μελετάτε πάντα προσεκτικά τις

πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Εντούτοις, στην ιστοσελίδα μας εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων

σας για να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ιδιωτικότητα των

πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα

και πολιτικές ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα προσωπικά

δεδομένα που τηρούνται από εμάς, ακολουθώντας τις διαδικασίες ασφάλειας των

δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αναφορικά με την αποθήκευση, την

επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση των δεδομένων που μας έχετε παράσχει,

καθώς και τα μέτρα που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε θέσει σε λειτουργία για την

αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των δεδομένων μας. Ειδικότερα,

όταν παραγγέλνετε κάποιο προϊόν ή αποκτάτε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και στα

δεδομένα σας, ενεργοποιείται τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer), με

την οποία κρυπτογραφούνται τα δεδομένα σας πριν αποσταλούν σε εμάς για να

προστατευθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Πρώτιστη φροντίδα μας είναι να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή,

διενεργώντας συχνούς ελέγχους αναφορικά με την ασφάλειά τους, ενώ βελτιώνουμε

συνεχώς τις τεχνολογίες ασφαλείας που εφαρμόζουμε για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια

και την ακεραιότητα των δεδομένων σας (κρυπτογράφηση, ειδοποιήσεις όταν νέες

συσκευές ή εφαρμογές συνδέονται με το λογαριασμό σας).

Ασφαλώς πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι στις περιπτώσεις που σας έχουμε δώσει ή έχετε

επιλέξει μόνοι σας κάποιο password, το οποίο σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε

συγκεκριμένα μέρη της ιστοσελίδας μας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρείτε μυστικό

το συγκεκριμένο password. Αν το password κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε άλλο

τρόπο με σκοπό τον οποίο δεν εγκρίνετε, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να μας

ειδοποιήσετε άμεσα, για να αναλάβουμε ενέργειες αποτροπής του κινδύνου για τα

δεδομένα σας.

 

(10) Γιατί στην ιστοσελίδα μας έχουμε links προς άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής

δικτύωσης.

 

Οι υπηρεσίες μας περιέχουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks), που συνδέονται με

ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων φορέων διαχείρισης. Αυτές οι

ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου και Πολιτικές cookies, τις οποίες σας

προτρέπουμε να αναγνώσετε προσεκτικά, καθώς οι φορείς αυτοί είναι που ελέγχουν πως

χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν τους τα παρέχετε ή όταν αυτοί

αποκτούν τα δεδομένα σας με τη χρήση cookies. Σε καμία περίπτωση η εταιρία μας δεν

ευθύνεται για την χρήση των δεδομένων σας από άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορείτε

να μεταφερθείτε μέσω των ιστοσελίδων, των οποίων υπερσύνδεσμοι φιλοξενούνται στην

ιστοσελίδα μας www.fastpharmacy.gr.

 

Αν μας ακολουθείτε ή με οποιονδήποτε τρόπο αλληλεπιδράτε μαζί μας στις σελίδες και

τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε, όπως

Instagram, Facebook, και Google my Business, οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα

υπόκεινται τόσο στη δική μας Πολιτική Απορρήτου όσο και στην Πολιτική Απορρήτου των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

(11) Πώς μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική

 

Σε περίπτωση αλλαγών στην εταιρική ή οργανωτική δομή της επιχείρησής μας ή εξαγοράς

αυτής ή συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να

μεταφερθούν στο νέο φορέα της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε

με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email

που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας) για μία τέτοια αλλαγή και θα σας

ενημερώσουμε για τις επιλογές σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη δοθείσα

συγκατάθεσή σας για την από πλευράς μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, ενδέχεται να αναθεωρούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική και να

δημοσιεύουμε την πιο πρόσφατη έκδοσή της. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Απορρήτου θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησή της στην ιστοσελίδα μας. Σας

προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας για να

ενημερώνεστε για πιθανές τροποποιήσεις που ενδέχεται να έχουν γίνει σε αυτή.

Αν μετά από κάποια αναθεώρηση μειωθεί ή αλλάξει ουσιωδώς το επίπεδο προστασίας των

προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη χορηγηθείσα

συγκατάθεσή σας.

 

(12) Πού και με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε

επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας από την εταιρία

μας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

email: [email protected].

 

(13) Αποστολή newsletter.

Για την αποστολή των newsletters και για την προστασία των δεδομένων σας,

εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα MailChimp c/o The Rocket Science

Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308,www.mailchimp.com,

MOSS No. EU 826 477 914, στην οποία παρέχουμε, με τη συγκατάθεσή σας, τη διεύθυνση

του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletters, σύμφωνα πάντα με

τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του.

 

(14) Yπεύθυνος Επεξεργασίας-Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για τους σκοπούς της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει ως

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, DPO ,τoν κ. Δημήτριο Θ. Καρακατσούλη, Φαρμακοποιό, με

τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[email protected].

 

(15) Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του

ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε

οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72

ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι

αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

 

(16) Προστασία Πληροφοριών

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με

οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: [email protected]

 

Track your order
Point system

Μπες και κέρδισες 

Free Delivery

Δωρεάν Μεταφορικά άνω των 49€ και μέχρι 3kg βάρους

Τηλ. Παραγγελίες
210 5148 108

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 Σάββατο 09:00-15:00

Track your order
Track your order

Εντόπισε την παραγγελία σου