Είσοδος στον λογαριασμό σας

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProducts}}
Σύνολο : {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 49€ και έως 3kg αναλογα την μεταφορική εταιρεία.
Το ελάχιστο ποσό παραγγελίας είναι 0€
Αναζήτηση

Όροι Χρήσης

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας, με την ονομασία
www.fastpharmacy.gr, είναι η επιχείρηση με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ. Η
έδρα της επιχείρησή μας βρίσκεται στον Κολωνό επί της οδού Ιωαννίνων 77, 104 44, ΑΦΜ: 035906497,  ΔΟΥ Ά Αθηνών ,  ΓΕΜΗ 163908303000 

Εισαγωγή

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν
προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (εφεξής
«Όροι»), οι οποίοι διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των
ιστοσελίδων που περιέχει και οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του.
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον
επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και
των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω
Όρων από τους χρήστες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους Όρους
αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.
To www.fastpharmacy.gr έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να
αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους, μονομερώς, σύμφωνα με
την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το παρόν κείμενο
για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου
www.fastpharmacy.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ
μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Διατηρούμε, ακόμα, το δικαίωμα
να θεσπίσουμε ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους
παρόντες γενικούς Όρους Χρήσης, σε περίπτωση, όμως, σύγκρουσης μεταξύ τους,
υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν
επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το www.fastpharmacy.gr των δικαιωμάτων
του, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα
δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το www.fastpharmacy.gr δεν ευθύνεται
για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως
ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.
Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο με δική του αποκλειστική
ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει
συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε
πράξη.

Γενικές Πληροφορίες

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά για
νόμιμους σκοπούς, με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε
επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη
και τους παρόντες Όρους, ενώ, παράλληλα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις
που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (διαδικτυακό τόπο), ή να
επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το www.fastpharmacy.gr μέσω αυτού.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες, που προσφέρονται μέσω αυτού,
απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Το www.fastpharmacy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη
για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα,
δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών.
Το www.fastpharmacy.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του
διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η
διαθεσιμότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,
όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να
συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Το www.fastpharmacy.gr
διατηρεί, ακόμα, το δικαίωμα να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.
Περαιτέρω, το www.fastpharmacy.gr δικαιούται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να
μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλά και να
αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα τη λειτουργία του. Δύναται, ακόμα, να
διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου
από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή τη βούληση του www.fastpharmacy.gr.
Το www.fastpharmacy.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια,
πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του
παρόντος δικτυακού τόπου. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί, ούτε ευθύνεται έναντι των
χρηστών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες του
παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του www.fastpharmacy.gr να ελέγξει το σύνολο
του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το
www.fastpharmacy.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών,
στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν
δικαιώματα τρίτων.
Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με του φυσικού καταστήματος,
διαφοροποιούνται οι εκπτώσεις.

Νόμιμη διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων

Σύμφωνα με την ελληνική έννομη τάξη η διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων διέπεται
από τις διατάξεις του Ν.Δ. 96/73 (άρθρα 12 παρ. 1 και 13, ), ΝΔ 363 (4/9 Αυγ, 1941 (ΦΕΚ
Α268 ΠΑΡ. 4) και το Π.Δ. 194/95 (άρθρο 4 παρ. 1).
Σεβόμενοι απόλυτα την Ελληνική Νομοθεσία και το άρθρο 116 της Υ.Α.32221 ΦΕΚ
Β΄/1049/29-4-2013 το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ΔΕΝ προβαίνει σε πώληση εξ
αποστάσεως στο κοινό φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή ή αποζημιώνονται
από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.fastpharmacy.gr αποτελούν συνάψεις
σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του
Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο
ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς

και της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα
δικαιώματα των καταναλωτών, τη τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη
κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε
ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού
Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε
δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν
επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία
μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή
κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα
πρόσωπα.

Περιορισμός ευθύνης

Οι χρήστες που δεν εμπιστεύονται το www.fastpharmacy.gr καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να
κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται
μέσω αυτού. Προτείνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από
ηλεκτρονικούς ιούς (Trojan horses, time bombs) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα.
To www.fastpharmacy.gr δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους
ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη
συμπεριφορά τρίτων και εν γένει για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά
τoυ. Δεν ευθύνεται ούτε για την κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον
αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo www.fastpharmacy.gr και εφόσον
ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

To www.fastpharmacy.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων
προϊόντων, που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη
ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή (π.χ. πταίσμα
κατά την κατασκευή), ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα,
ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην
περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού,
με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

To www.fastpharmacy.gr δεν ευθύνεται ούτε για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής
υπηρεσιών του ή για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών ή στην
παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε
υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα,
φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των
συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των
προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες
παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας
Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host
Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής
υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη,
εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και, γενικά, για κάθε περιστατικό που
εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη της
Εταιρίας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες
υποχρεώσεις της, καταβάλλοντας πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Οι παρεχόμενες, από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας
καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την
πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και
δεν αντικαθιστούν, σε καμία περίπτωση, τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις
και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που
οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση
τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν.

Οι, σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον
παρόντα δικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται, όμως, με την
επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη
πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων
(πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε
περίπτωση, δε, παροχής από τον χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών
πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρία μας από την ευθύνη για την εγκυρότητα των
παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από
ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

Το www.fastpharmacy.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής
ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια
κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.), η οποία προκύπτει
για χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη
λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής
υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που
διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το www.fastpharmacy.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία
ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από
χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για
ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα,
καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λ.π..

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα,
φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω
του διαδικτυακού μας τόπου, «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη
ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπροσθέτως, το www.fastpharmacy.gr δεν εγγυάται ότι
το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω
αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των
χρηστών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές
ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού,
δεν δημιουργούν ευθύνη για το www.fastpharmacy.gr, τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τους
συνεργάτες της.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες
του, δύναται να παρέχει, μεταξύ άλλων, σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή
διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο,
την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα
και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης αυτών, το www.fastpharmacy.gr δεν
μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους
και ιστοσελίδες πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι
ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την
πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του
περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε
ευθύνης του www.fastpharmacy.gr (π.χ. ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η
οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου). Κατά συνέπεια, οι χρήστες υποχρεούνται να
απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από
την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός δε ότι
οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το www.fastpharmacy.gr ούτε
υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των
διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει
πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει
οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου,
εάν, κατά την κρίση του, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών

Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και
Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, την προστασία
Προσωπικών Δεδομένων, την προστασία του Ανταγωνισμού κ.λ.π. Επιπλέον, οι χρήστες
οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που
προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες
Όρους.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για
αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το
οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό,
δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο
τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που
δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται
να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως
εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν
ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες
εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή
οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό
την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού
ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο
ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάσει τους όρους, που
υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών
που αντιτίθενται στον κώδικα αυτόν απαγορεύεται ρητά.
Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το
εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο www.fastpharmacy.gr να λάβει
τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν
λόγω συμπεριφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το www.fastpharmacy.gr έχει το δικαίωμα, για
παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος
δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενο,
βέβαια, την Αρχή της Αναλογικότητας.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται, ακόμα, να μην
προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν τη
λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το www.fastpharmacy.gr μέσω αυτού. Η χρήση του
διαδικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους,
γεννά υποχρέωση αποζημίωσης υπέρ του www.fastpharmacy.gr για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική
ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Κάθε χρήστης/επισκέπτης έχει ακόμα
υποχρέωση να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει
σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή
ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει
πληροφορίες για άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους,
συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση, που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το www.fastpharmacy.gr λόγω
παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από του
παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα
καταβάλλει άμεσα στο www.fastpharmacy.gr, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προσφυγή της
επιχείρησής μας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων,
γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχόμενων
υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων,
κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα
δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.fastpharmacy.gr και
προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των
διεθνών συμβάσεων. Οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του
παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του www.fastpharmacy.gr, εφόσον, βέβαια, κάτι τέτοιο
είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και
χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της. Ως εκ
τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή
εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση,
μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή
παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου και
του περιεχομένου του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που
αντιπροσωπεύουν το www.fastpharmacy.gr και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι
ιδιοκτησία του www.fastpharmacy.gr ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς
και Διεθνείς Νόμους περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η χρήση τους
απαγορεύεται ρητά, χωρίς να απαιτείται έγγραφη προηγούμενη άδεια του www.fastpharmacy.gr ή του
νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά
γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την
σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα διαδικτυακό τόπο
δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή
σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Οι πληροφορίες, που τυχόν υποβάλλουν χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο
www.fastpharmacy.gr μέσω αυτού, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν
αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Τέλος, το www.fastpharmacy.gr
δύναται να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές
του δραστηριότητες.

Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Στο διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνονται
διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια (banners),
σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames).
Η επιχείρησή μας, σεβόμενη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Αθεμίτου
Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή (ν. 146/1914 και 2251/1994), απέχει από
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ενεργεί με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας
τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με κίνητρο
την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε
ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Τηρώντας δε υψηλά πρότυπα επαγγελματικής
ακεραιότητας, απέχουμε από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Παρέχουμε στον
υποψήφιο πελάτη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες, σχετικά με τα προϊόντα μας, πλήρη
ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτή και άρτια πληροφόρηση για τους
γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση
πριν συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Απέχουμε, εξάλλου, και από επιθετικές
εμπορικές πρακτικές στην προώθηση των προϊόντων μας σεβόμενοι πλήρως την ελευθερία
επιλογής των υποψηφίων πελατών μας, φροντίζοντας για την πλήρη ενημέρωσή τους για,
τα εκ του νόμου ή της μεταξύ μας σύμβασης, δικαιώματά τους.
Οι διαφημίσεις που αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με την επιφύλαξη των
απαγορεύσεων των διατάξεων της Υ6α/776/20.7.1993 (για τη διαφήμιση φαρμακευτικών
προϊόντων), δεν αποτελούν συγκαλυμμένες διαφημίσεις, οι οποίες απαγορεύονται κατά το
άρθρο 5 α του ΠΔ 131/2003 ή παραπλανητικές διαφημίσεις, οι οποίες απαγορεύονται κατ’
άρθρο 3 Ν 146/1914. Τυχόν συγκριτικές διαφημίσεις στον παρόντα ιστοχώρο
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2251/1994. Επιπροσθέτως,
ενημερώνουμε τους επισκέπτες του ιστοχώρου μας με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο
προβλέπει ο νόμος, σχετικά με το είδος των προσφερόμενων από εμάς πληροφοριών και
συγκεκριμένα για το αν και πότε αποτελούν διαφήμιση.

Οι προσφορές, οι εκπτώσεις και τα δώρα, οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί και τα παιχνίδια,
στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο (Αθεμίτου Ανταγωνισμού και
Προστασίας του Καταναλωτή), είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, ενώ η πρόσβαση στους όρους,
υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές ή με τους οποίους
μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς είναι εύκολη, οι δε όροι παρουσιάζονται σαφώς
και επακριβώς. Περαιτέρω, η παροχή δειγμάτων και δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς,
χωρίς προηγούμενη παραγγελία, διεξάγεται νόμιμα, με τρόπο θεμιτό και με σεβασμό στο
ισχύον δίκαιο κατά το άρθρο 4 παρ. 5 εδαφ. β΄ Ν 2251/1994. Το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα
ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
– spamming). Μηνύματα με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα ενημέρωσης για
προσφορές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εκπτώσεις και διαγωνισμούς θα
λαμβάνετε μόνο εφόσον εγγραφείτε στο Newsletter του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Η επιχείρησή μας, κατά την εν γένει χρήση εμπορικών επικοινωνιών από το ηλεκτρονικό
κατάστημα, σέβεται τους επαγγελματικούς κανόνες που διέπουν την ανεξαρτησία, την
αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλματος, το επαγγελματικό απόρρητο, την εντιμότητα
προς τους πελάτες και τους συναδέλφους και τους Κανόνες Δεοντολογίας (Άρθρο 7 ΠΔ
131/2003).

Ασφάλεια

To www.fastpharmacy.gr χρησιμοποιεί κωδικοποίηση SSL μεγεθος κλειδιού 4096 bits. Το Πρωτόκολλο
SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την
πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων (websites) στους διαδικτυακούς χρήστες και για την
κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών
εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις
πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη (client) και ενός εξυπηρετητή (server)
να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το
λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά
τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL,
προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν
αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε
αποθηκευτικά μέσα της εταιρίας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγές
που πραγματοποιείτε μέσω του www.fastpharmacy.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό
δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το
Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με
τις πωλήσεις από απόσταση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στην Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική απορρήτου). Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και
υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον ιστότοπο www.fastpharmacy.gr
προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε
αυτήν.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος της εταιρείας μας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες των προϊόντων
της, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του πελάτη. Κατά την
πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση
αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι
διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που
έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται
μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξης της κάρτας και ο τριψήφιος
κωδικός ασφαλείας.

Επίλυση Διαφορών

Το www.fastpharmacy.gr δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών
και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε
περίπτωση, όμως, που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα, τα
οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ
μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών
καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ).
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με
την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8), προβλέπεται η
δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative
Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με
αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί
να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική
διευθέτηση της διαφοράς.

Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά, την οποία τυχόν έχετε.
Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή Ελλάδας, πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε
να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο
Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε
τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια κατά
περίπτωση δικαστήρια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει
να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που
ανακύπτει από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες
Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

Track your order
Point system

Μπες και κέρδισες 

Free Delivery

Δωρεάν Μεταφορικά άνω των 49€ και μέχρι 3kg βάρους

Τηλ. Παραγγελίες
210 5148 108

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 Σάββατο 09:00-15:00

Track your order
Track your order

Εντόπισε την παραγγελία σου